Konsultatsioonid ellujäämiseks… ja nauditavaks eluks selles hullumeelses maailmas!

“Ära küsi endalt, mida maailm vajab, küsi endalt,mis paneb Sind elama. Ja siis mine ja tee seda,sest maailm vajab elavaid inimesi!” Harold Whiteman

TEOORIAT

.   .   .   .   .   .

ENNUSTAMISEST

Marcel Proust on öelnud: Tõeline avastusretk ei tähenda uute maastike otsimist, vaid uute silmadega vaatamist.

Ennustamise mõtteks ei ole asetada  Sind  piiravatesse raamidesse vaid pakkuda tuge, et Sinu unistustele kasvaksid tugevad, vastupidavad ja kaunid tiivad, sest elu armastab neid, kes igatsevad võimatut.

Kogu universum on lõputu hulga erinevate, kuid üksteisega seotud maailmade läbipõimunud kogum. Ja inimene on selles maailmas mitmetasandiline olend, kes toimib sünkroonis teda mõjutavate  alateadlike jõududega. Ennustamine kui sissevaade iseendasse ei jaga retsepte aga võib-olla abiks maailma ja enese mõistmisel. Ja  ta saadab Sind läbi info, mille eesmärk on suurendada teadlikkust, tugevdada ja puhastada sisemist mina ja oma keskkonda.

Me liigume oma elus alati kahes suunas korraga: õpime rohkem kuulama, nägema, arendama ja valitsema oma sisemist olemust, võimalusi, kirgi, võimeid … ja samal ajal paneme end proovile, kohaneme välise maailmaga, õpime ühiskonnas toimivaid mehhanisme tundma, leiame katse-eksituse meetodil üles oma loomupärased anded ja piirid selles elus toimetulekuks, täiustamiseks, nautimiseks.

Need kaks liini on  teineteisega  läbi põimunud, otsus ühes suunas muudab alati midagi ka teises suunas. Samas, kui tahes palju me ei täiustaks oma väliseid oskusi, on tee tõelisele edule ja rahulolule alati seestpoolt väljapoole.

Et välises peegeldub sisemine, siis sümboolselt tähendab praegune pöörase infokülluse ja muutuste aeg, et inimeses endas on veel väga palju peidus ja mõndagi uut ja üllatavat alles hakkab nähtavaks saama. Aga on ka suur võimalus infomürasse ära uppuda või end kaotada ja vahel on vaja tuge, et uuendada  ja sünkroniseerida  keha ja vaim meie aja kiiresti muutuvate energiatega väga praktilisel moel.

Idamaine  filosoofia ütleb, et inimene ise on kõige täpsem mõõteriist. Vaid inimene ise teab, mis on tema jaoks parim ja just see õige. Ainult vahel jääb puudu oskusest end kuulata. Hetkel väga populaarne sõna ”karma” on tegelikult kohtumine iseenesega.

Ennustamise sügavam sisu on Sulle Su oma alateadvuse hääle kuuldavaks tegemine, märkamaks eri vaatenurki, teid ja jõudude suhteid, millest maailm ja Sa ise koosned, mis Sind mõjutavad, tõlkida kujundite keelt, mõista püsivat tähendust muutustes ja vaadata loomise koekirja antud eluhetkel. Uurida,millistel elualadel on lähitulevikus suurem võimalus edu saavutada ning  milliste valdkondadega tegelemine tuleks jätta pisut kaugemasse tulevikku. Kui pilk muutub selgemaks, siis ei toida Sa enam oma energiaga alateadlikult varjatud tegutsemisskeeme ja programme, millega  tõeline mina nõus pole.

Aastatepikkuse  kogemuse tulemusena olen  leidnud enese jaoks kõige pädevama ja toimivama ja loomingulisema prognoosimise, suunanäitamise, peegeldamise süsteemi, mis on  sümbioos mitmetest erinevatest tehnikatest, mis pärit nii idast kui läänest. Põhilised nendest on Astroloogia, Yijing, Tarokaardid ja sugemeid Alkeemiast.

Vaatlen Sinu elu ja selle erinevate tahkude hetkeseisu läbi erinevate prismade:

A s t r o l o o g i a  – näitab Sinu loomuse sügavamat olemust  mõjutava energia tüübi, domineeriva elemendi, reageerimise laadi, potensiaali, sest elu kujundavad mustrid saavad alguse meie sünnihetkel (või õieti enne seda).

Y i j i n g  – aitab laiendanda pilti lisades oma lähenemisnurga, millises faasis on üks või teine eluvaldkond või sündmus hetkel oma arengutes.

T a r o k a a r d i d  – lisavad nii detaile, äkilisi vihjeid kui suurt plaani ja annavad märku kiirest tegutsemisvajadusest ühes või teises suunas.

A l k e e m i a  – ühendab kõik erinevad vaatenurgad dünaamiliseks, mõtestatud tervikuks.